Missie en identiteit   


‘Spreid je vleugels en durf te vliegen… op weg naar je toekomst’

Dat is waar wij als team van de A.J. Schreuder voor staan. De naam van onze school komt van één van de oprichters van het speciaal onderwijs. Hij stond voor zelfredzaamheid van zeer moeilijk lerende kinderen.

Ons logo met de vogel laat ook zien dat wij als team elke leerling als een uniek persoon (kleurrijke staart) benaderen. Wij willen binnen onze vertrouwde schoolomgeving (wolk) kinderen zelfvertrouwen geven (wijde vleugels) zodat onze leerlingen daarna verder uit kunnen vliegen.

Wij zijn een christelijke school waar ieder kind met een verstandelijke beperking die zeer moeilijk leert in de leeftijd van 4 tot 12 jaar welkom is. Wij staan voor gastvrijheid, acceptatie van en zorg voor de ander.
Verder: