Bewegingsonderwijs


Op de A.J. Schreuderschool wordt aan alle groepen twee keer in de week lichamelijke opvoeding gegeven, op dinsdag en op donderdag. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding die tijdens de lessen ondersteund wordt door een klassenassistent.

Tijdens de gymlessen is er een duidelijke structuur; de leerlingen starten, wisselen en eindigen de gymles op de bank, er wordt gewerkt in drie vakken en de gymlessen worden ondersteund door middel van picto's en gebaren. In de gymlessen wordt aandacht besteed aan de motorische vaardigheden van de leerlingen maar bovenal is het belangrijk dat de leerlingen plezier hebben in het bewegen.

Door in een veilige omgeving te bewegen leren de leerlingen hun eigen lichaam en grenzen kennen, werken ze aan hun zelfvertrouwen en leren ze hoe je samen met andere kinderen kunt spelen. Onderdelen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: klimmen, balanceren, rollen, zwaaien en duikelen, gooien en vangen, ren- en tikspelen en balspelen maar dus ook het leren van spelregels, omgaan met winst en verlies en bijvoorbeeld het helpen met opruimen. Zodoende wordt de ontwikkeling van de leerling al spelend en bewegend gestimuleerd, uitgaande van de visie dat de leerling pas kan groeien en ontwikkelen wanneer het zichzelf kan en mag zijn.