In Balans Oefentherapie


Linda Zantman is op het SO werkzaam als oefentherapeut. Zij is de houdings- en bewegingsdeskundige in de school en heeft binnen de school een eigen praktijkruimte. Alle nieuwe leerlingen worden gescreend op houding, beweging en motorische vaardigheden. Leerlingen met houdings– en/of bewegingsproblemen en leerlingen met een motorische achterstand worden behandeld. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de ouders en op verwijzing van een huisarts of specialist. De oefentherapeuten hebben eens in de twee maanden overleg met de intern begeleider over de leerlingen die onder behandeling zijn.

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van jongeren en behandelt kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. Zij behandelt uiteraard ook jongeren met houdings- en/of bewegingsproblematiek. De therapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van het kind. Er is een verwijzing van de huisarts hiervoor nodig.

In Balans  Oefentherapie heeft een samenwerking met de school. Intern in de school is er een praktijkruimte. Als de leerkracht en/of de als ouder een zorgvraag voor de motoriek van een kind heeft kan deze worden aangemeld. Er wordt vervolgens een toestemmingsformulier aan de ouders gegeven. Wanneer deze toestemming geven, wordt er een verwijzing bij de huisarts aangevraagd en wanneer deze binnen is, wordt er met de ouder contact opgenomen door de oefentherapeut om aanwezig te zijn bij het motorische onderzoek. Van dit onderzoek wordt een verslag geschreven en het behandelplan, indien nodig, zal gericht zijn op de motorische zorgvraag van het kind. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het plan richt zich vooral op de achterstand en/of problemen van de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. De therapie vindt op school plaats en duurt een half uur.

Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Voor meer informatie over In Balans oefentherapie ga naar:
http://www.inbalans-oefentherapie.nl