Spreid je vleugels en durf te vliegen... op weg naar je toekomst.

Welkom


De A.J. Schreuderschool is een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en geeft onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) in de leeftijd van 4 -12/13 jaar. De school is één  van de scholen van de Stichting PCBO Rotterdam-Zuid, die uw kind met passie, stap voor stap,  begeleidt in hun ontwikkeling. De samenwerking met ouders zien wij als voorwaarde om onze maatschappelijke opdracht als school met onze leerlingen te behalen. Dit doen wij door wederzijds vertrouwen, interesse en respect te tonen en open te staan voor elkaars kwaliteiten, waarbij het kind altijd centraal staat.
De A.J. Schreuderschool met als motto voor de leerlingen:
“Spreid  je vleugels en durf te vliegen ……… op weg naar je toekomst!”
Hermine Hoogerboord en Saskia van Eijk

Nieuwsbrief

Cultuurdag


Vandaag hebben we onze cultuurdag gehad. Alle leerlingen hebben twee workshops gevolgd van 'de klankenkaravaan', één dansworkshop en één muziekworkshop. Tussen de middag stond er een echte patatkraam voor de school en hebben alle kinderen patat gegeten. 
Het was een hele gezellige dag!