Spreid je vleugels en durf te vliegen... op weg naar je toekomst.

Welkom


De A.J. Schreuderschool is een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en geeft onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) in de leeftijd van 4 -12/13 jaar. De school is één  van de scholen van de Stichting PCBO Rotterdam-Zuid, die uw kind met passie, stap voor stap,  begeleidt in hun ontwikkeling. De samenwerking met ouders zien wij als voorwaarde om onze maatschappelijke opdracht als school met onze leerlingen te behalen. Dit doen wij door wederzijds vertrouwen, interesse en respect te tonen en open te staan voor elkaars kwaliteiten, waarbij het kind altijd centraal staat.
De A.J. Schreuderschool met als motto voor de leerlingen:
“Spreid  je vleugels en durf te vliegen ……… op weg naar je toekomst!”
Hermine Hoogerboord en Saskia van Eijk

Nieuwsbrief

Koningsspelen


Vrijdag 22 april hebben we meegedaan aan de Koningsspelen. Deze dag zijn we begonnen met alle kinderen met het dansje van de Koningsspelen op het schoolplein. Hierna hebben we in groepjes spelletjes gedaan, zoals ringwerpen, zaklopen en blikgooien. Er was ook een springkussen. 
Tussen de middag hebben we lekker gegeten van de Koningslunch en we zijn de dag geëindigd met een lekker ijsje.
Alles was super goed en leuk georganiseerd door de stagiaire van gym en haar klasgenoten.
Het was een groot succes!